Klatovy, Plzeňský kraj
+420703976382
stromy.hamala@gmail.com

Rizikové kácení a péče o stromy Ladislav Hamala

Naším cílem je zajistit zdraví a bezpečnost stromů v urbanizovaném i přírodním prostředí, protože jsou důležitou součástí našeho životního prostředí. Pracujeme s maximálním respektem k přírodě a potřebám našich klientů tak, aby stromy mohly nadále přinášet radost a užitek.

HODNOCENÍ STAVU

Hodnocení stavu stromu arboristicky je komplexní proces, který zahrnuje posouzení různých aspektů stromu s cílem určit jeho zdraví, stabilitu a bezpečnost.

Arborista využívá své odborné znalosti a zkušenosti, aby identifikoval potenciální problémy a navrhl opatření pro zlepšení stavu stromu.

ŘEZ STROMŮ

Arboristický řez stromů je odborný zásah zaměřený na úpravu stromů s cílem zlepšit jejich zdraví, estetiku a bezpečnost. Tento proces vyžaduje hluboké znalosti o růstu a fyziologii stromů, aby bylo možné provádět řezy, které stromům neublíží, ale naopak jim prospějí.

Vhodné období je v plné vegetační sezóně, ale lze provést i mimo ní, s vyjímkou těsně po konci, kdy strom ukládá živiny a těsně při začátku, kvůli energetické náročnosti.

Posouzení stromu:
Identifikace druhu stromu a jeho specifických potřeb.
Posouzení zdravotního stavu stromu (přítomnost nemocí, škůdců, mechanického poškození).
Zhodnocení struktury stromu (větvení, koruna, kořenový systém).
Stanovení cílů řezu:
Definování cílů, jako je zlepšení struktury, odstranění mrtvých nebo nemocných větví, snížení hmotnosti koruny, zvýšení světelného průchodu, či zlepšení estetiky.

Řez stromů je komplexní a citlivá činnost, která vyžaduje odborné znalosti a dovednosti. Správně provedený řez může výrazně přispět k dlouhověkosti, zdraví a kráse stromu. Je důležité, aby tento proces prováděli kvalifikovaní arboristé, kteří rozumí biologii stromů a mají zkušenosti s bezpečnými a efektivními technikami řezu.

BEZPEČNOSTNÍ VAZBY

Vazby korun stromů jsou zásahy zaměřené na zvýšení stability stromu a prevenci nebezpečí spojeného s lámáním větví nebo odlomení části koruny. Použití vazeb může pomoci udržet strom zdravý a bezpečný, aniž by bylo nutné odstraňovat velké části stromu. Tento proces vyžaduje odborné znalosti a dovednosti, aby bylo zajištěno správné provedení a efektivita vazeb.

RIZIKOVÉ KÁCENÍ

Bezpečné kácení stromů v mimolesním prostředí je činnost, která zahrnuje odborné a bezpečné odstranění stromů, které mohou představovat hrozbu pro lidi, majetek nebo infrastrukturu.

Tento proces vyžaduje speciální dovednosti, zkušenosti a vybavení, aby bylo možné provést kácení bezpečně a efektivně. 

Rizikové kácení stromů vyžaduje vysokou úroveň odbornosti a zkušeností. Je důležité, aby tuto činnost prováděli kvalifikovaní profesionálové, kteří mají potřebné znalosti a vybavení k zajištění bezpečnosti všech zúčastněných osob a okolního majetku.
Provádí se zpravidla v obdobi vegetačního klidu , což je našich podmínkách od začátku listopadu do konce března.

Povolení ke kácení je potřeba u stromů nad 80cm obvodu, měřeno ve výšce 130cm nad zemí.
Povolení si můžete obstarat sami, případně mohu zajistit kompletně s kácením.

Poptávkový formulář

Contact Form Demo

Odkazy, které se Vám mohou hodit:

ČESKÉ ARBORISTICKÉ STANDARDY

ODKAZ

Aktuální České arboristické standardy vydané AOPK-AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY

EVROPSKÉ ARBORISTICKÉ STANDARDY

ODKAZ

Evropské arboristické standardy vydané EAS- EUROPEAN ARBORICULTURE STANDARDS

CENÍKY NOO MŽP

ODKAZ

Orientační ceníky nákladů obvyklých opatření vydané MŽP- MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

STROMY POD KONTROLOU

odkaz

Praktický nástroj k invertarizaci dřevin zakázek
většího objemu

ADBIAN SCANNER

ODKAZ

Analýza stability stromů- ADBIAN

Díky technologii Adbian, která vám umožní činit rozhodnutí podložená daty, lze finančně i ekologicky nešetrné preventivní kácení významným způsobem omezit

ČIŽP

ODKAZ

Važme si stromů a nedovolme neadekvátními zásahy jejich likvidaci. Růst stromu trvá desítky, až stovky let.

Provádíme rizikové kácení a ošetřování
stromů

kácení po částech do lana, údržby dle Arboristických standardů.

Návrhy stabilizačního ošetření,
Zdravotní, bezpečnostní a redukční řezy.
Dbám na osobní přístup ke stromu i k zákaznikům.
Bezpečí, vzhled, vitalita i prosperita jsou u vaseho stromu nutností…
Bezpečnostní vazby stromů proti rozlomení koruny.
Lanové techniky šetrné ke stromu i k okolí.
Úklid, štěpkování, odvoz dle dohody.
Nezávazná nabídka zdarma